ZLECENIE TRANSPORTOWE

  DANE ZLECENIA

  PRZEWÓZ Z:
  PRZEWÓZ DO:
  TONAŻ / MB / ILOŚĆ PALET
  RODZAJ TOWARU:
  WARTOŚĆ TOWARU (PLN):
  DATA ZAŁADUNKU
  DZIEŃ:
  MIESIĄC:
  ROK:
  DATA ROZŁADUNKU
  DZIEŃ:
  MIESIĄC:
  ROK:
  UZGODNIONA CENA NETTO:
  W WALUCIE:
  PLNEUR
  UWAGI:

  DANE ZLECENIODAWCY

  NAZWA FIRMY:
  ULICA I NUMER:
  KOD POCZTOWY:
  MIEJSCOWOŚĆ:
  PAŃSTWO:
  NIP:
  OSOBA KONTAKTOWA:
  NR TELEFONU:
  E-MAIL:

  Start typing and press Enter to search